fbpx

Smart Hotel OÜ (jatkossa U11 HOTEL) tarjoaa majoituspalvelua Tallinnassa osoitteessa Uuslinna 11.
Nämä säännöt (jatkossa Säännöt) koskevat hotellivieraan ja U11 HOTEL:n välillä U11 HOTEL:n palvelujen tarjoamista ja online-varausten tekemistä. Säännöt kuvaavat kaikkia varaamiseen ja majoittumiseen liittyviä prosesseja. Kysymyksissä, joita säännöissä ei käsitellä, nojaudutaan Viron tasavallan lainsäädäntöön.
Varauksen tekemällä hotellivieras vahvistaa, että on tutustunut näihin U11 HOTEL:n kotisivulla saatavilla oleviin sääntöihin ja hyväksynyt ne.

1. JOHDANTO

1. U11 HOTEL:n majoituspalveluita voivat varata 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat oikeustoimikelpoiset luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. U11 HOTEL:lla on oikeus perua tilaus, jos ilmenee, että varauksen tehnyt hotellivieras ei vastaa Säännöissä esitettyjä vaatimuksia.
2. Tehdessään varausta hotellivieras hyväksyy Säännöt, ilman tällaista hyväksyntää huoneita ei ole mahdollista varata.
3. Tarjottavan huoneen kuvaus, hinnat ja saatavilla olevat päivämäärät on esitetty varausprosessissa varausta tehtäessä.
4. Hotellivierasta sitova Sääntöjen versio on se, joka oli varausta tehtäessä voimassa ja julkaistuna U11 HOTEL:n kotisivulla.

2. VARAUKSET

1. Hotellivieras tekee varauksen U11 HOTEL:n kotisivulla tai U11 HOTEL:n palveluita välittävän palveluntarjoajan kotisivulla valitsemalla haluamansa majoituspalvelun.
2. Hotellivieras vahvistaa, että on tietoinen olemassa olevien palveluiden olemuksesta, tavoitteesta ja varaustavoista, ja että hän on saanut tarvittavaa ja/tai lisätietoa siitä, mitä varauksen tekemisessä tarvitaan.
3. Kotisivulla hotellivieras voi varata huoneita henkilökohtaiseen käyttöön, suurempien ryhmävarausten osalta pyydämme ottamaan yhteyttä U11 HOTEL:iin sähköpostitse osoitteella
4. Hotellivieras vahvistaa, että on tutustunut valittuihin palveluihin ja niiden sopivuuteen hänen tarpeisiinsa.
5. Varaus katsotaan hotellivieraan esittämäksi varausprosessin lopussa.
6. Hotellivieraat voivat tehdä varauksia käyttämällä verkkokaavaketta kotisivulla www.u11hotel.com tai U11 HOTEL:n palveluita välittävän palveluntarjoajan kautta.
7. Varaus katsotaan vahvistetuksi sen jälkeen, kun hotellivieraalle on saapunut U11 HOTEL:lta varausvahvistus.
8. Ennen varausta hotellivieraiden tulee täyttää varauskaavakkeen kaikki pakolliset kentät.
9. Hotellivieras vahvistaa esitettyjen tietojen oikeellisuuden ja asianmukaisuuden.

3. VARAUKSEN VAHVISTAMINEN

1. U11 HOTEL vahvistaa varauksen lähettämällä hotellivieraan esittämään sähköpostiosoitteeseen varausvahvistuksen.
2. Varausvahvistuksessa todetaan tilatut palvelut, hinnat, hintoja koskevat myyntiehdot, varauksen tekopäivä sekä hotellin yhteystiedot.

4. VARAUKSEN PERUMINEN JA MUUTTAMINEN

1. Hintojen yhteydessä esitettävät myyntiehdot säätävät varauksen muuttamisen ja perumisen mahdollisuudet ja ehdot.
2. Ennakkoon maksettuja, ilman perumismahdollisuutta olevia varauksia ei voi millään tavoin muuttaa ja ennakkoon maksettua summaa ei palauteta.
3. Mikäli hinnan yhteydessä säädetyt myyntiehdot sallivat, muutoksia voi tehdä ilmoittamalla siitä hotellille sähköpostiosoitteeseen
4. Mikäli hotellivieras peruu hotellissa majoittumisen aikana varauksensa ennen sen päättymistä:
4.1 Varausten, joihin liittyvät joustavat perumisehdot, osalta seuraavan yön hinta otetaan korvaukseksi, kaikkien muiden öiden osalta maksu palautetaan.
4.2 Varausten, joihin ei liity perumismahdollisuutta, sekä maksettujen varausten osalta rahaa ei palauteta.
5. U11 HOTEL ei pidätä vakuusmaksua, mutta varaa itselleen oikeuden pidättää hotellivieraan esittämältä pankkikortilta vahingoitetusta huoneesta tai rikotuista esineistä vahinkoa vastaava summa korvaukseksi huoneen kunnostamiseen.
6. Check-in tapahtuu U11 HOTEL:ssa alkaen kello 15.00.
7. Check-out on U11 HOTEL:ssa keskipäivällä (12.00) ja hotellivieraiden tulee vapauttaa huoneet varauksen päättymispäivänä ennen keskipäivää. Mikäli hotellivieras ei poistu ennen check-out -aikaa, U11 HOTEL pidättää hotellivieraan maksukortilta maksun lisäyöstä automaattisesti.??????????
8. Kaikki varaukset ovat henkilökohtaisia ja niitä ei saa luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle ilman maksua eikä maksusta.

5. MAJOITTUMINEN

1. Viron turismilaista seuraten hotellivieraan tulee ennen majoittumista täyttää matkustajailmoitus. Matkustajailmoitus tulee täyttää online check-in:n yhteydessä. Mikäli hotellivieras jättää ilmoituksen täyttämättä, check-in -prosessia ei ole mahdollista saattaa päätökseen ja U11 HOTEL:lla ei ole velvollisuutta majoittaa hotellivierasta.
2. Hotellivieraat vahvistavat, että he käyttävät huoneita hyvän omistajan tavoin ja vastuuntuntoisesti. Yleisen järjestyksen rikkominen, U11 HOTEL:n omaisuuden vahingoittaminen, muiden U11 HOTEL:n hotellivieraiden häiritseminen yms. epäsopiva käyttäytyminen voi aiheuttaa hotellivieraan hotellista poistamisen ilman korvausta tai käyttämättömistä öistä rahan palauttamista. Mikäli hotellivieras ei ole suorittanut ennakkomaksuja, hänen tulee maksaa käytetyt yöt ja mahdolliset rikotut esineet tai muut aiheutetut vahingot.
3. Kaikki U11 HOTEL:n huoneet ja yleiset tilat ovat savuttomat. Sakko tupakointikiellon rikkomisesta on 300 euroa. Hotellilla on lisäksi oikeus periä hotellivieraalta huoneen puhdistuksesta ja hajujen poistamisesta aiheutuvat kustannukset.
4. Lemmikkieläimet eivät ole U11 HOTEL:ssa sallittuja.

6. VASTUU

1. U11 HOTEL:n kotisivulla esitetyt valokuvat ovat luonteeltaan hahmottavia. U11 HOTEL:n huoneista ja palveluista esitetyt kuvat ovat mahdollisimman totuudenmukaisia, mutta eroja saattaa ilmetä kaluste- ja varustemuutoksiin tai kunnostukseen liittyen.
2. Kotisivulla olevat hyperlinkit voivat suunnata toisten palveluntarjoajien kotisivuille. U11 HOTEL ei vastaa tällaisten kotisivujen sisällöstä eikä niillä tarjottujen palveluiden laadusta.
3. U11 HOTEL:illa on oikeus perua hotellivieraan varaus, mikäli varaus ja/tai maksu, joka on virheellinen, epätäydellinen tai valheellinen, on hotellivieraan aiheuttama. Tämä aiheuttaa tilauksen perumisen hotellivieraan kustannuksella ilman, että se rajoittaisi hotellivierasta vastaan käynnistettyä siviili- tai rikosoikeudellista menettelyä.
4. Kaikki hotellia vastaan suunnatut valitukset ja ehdotukset pyydämme lähettämään kirjallisesti hotellin sähköpostiosoitteeseen

7. HINNAT

1. Varattujen palveluiden hinnat esitetään ennen varaamista ja varausprosessissa.
2. Esitetyt hinnat ovat voimassa valittuina päivämäärinä, valittua huonetta ja henkilömäärää koskien.
3. Hotellivieraalle esitetyt hinnat ovat euroissa ja sisältävät kaikki verot ja ovat voimassa vain valittuna kautena kotisivulla www.u11hotel.com
4. Mikäli maksu suoritetaan muussa valuutassa kuin euroissa, valuuttakurssien kustannuksesta vastaa hotellivieras.
5. Kaikki varaukset maksetaan euroissa (EUR).
6. Hinta ei sisällä lisäpalveluita, mikäli varatessa ei ole merkitty toisin. Hinta ei sisällä aamiaista.
7. Hinnat sisältävät varauksen tekopäivänä voimassa olevat verot. Kaikenlaiset voimassa olevien verojen muutokset muuttavat automaattisesti majoituspalvelun hintoja, ml. jo vahvistettujen ja/tai maksettujen varausten osalta.
9. Mikäli varauksessa on mainittu, että maksu tapahtuu hotelliin saavuttaessa tai hotellista poistuttaessa, saattaa hotellin takuuksi varaama summa erota varauksen teon yhteydessä mainitusta valuuttakurssin muutoksesta johtuen.
10. Varausvahvistuksessa U11 HOTEL esittää aina tilauksen kokonaishinnan.

8. MAKSUT

1. Varausta tehdessään hotellivieras antaa tilauksen takuuksi pankkitietonsa – kortin numero, voimassaoloaika (kortin pitää olla majoittumisen aikana voimassa) ja turvakoodi – Stripe-maksuympäristön kautta. Korttipetosten välttämiseksi hotellilla on oikeus tarkastaa kortin voimassaolo.
2. Maksut veloitetaan majoituksen aikana, paitsi niissä tapauksissa, joissa hintaa koskevat myyntiehdot säätävät ennakkomaksun ja maksu suoritetaan varausta tehtäessä.
3. Mikäli hotellivieras ei saavu hotelliin (hotellivieras ei peru tilausta eikä saavu varauksen alkupäivänä) hotelli veloittaa hotellivieraan esittämältä maksukortilta korvauksena yhden yö majoituspalvelun hinnan. Seuraavat yöt perutaan ilman lisämaksuja, mikäli hintaehdot eivät ole säätäneet muunlaisia ehtoja.
4. U11 HOTEL on valinnut internetmaksujen palveluntarjoajakseen turvallisen Stripe-maksuympäristön. Hotellivieraan maksukortin vahvistaminen tapahtuu Stripen kautta. Maksukortteja voidaan hylätä eri syistä: varastettu tai lukittu kortti, limiitti ylitetty, virhe tietojen kirjoituksessa tms. Mikäli maksussa ilmenee ongelmia, hotellivieraan tulee tilauksen ja maksutavan vahvistamiseksi ottaa yhteyttä sekä hotelliin että omaan pankkiinsa.
5. Ennakkomaksun aikana hotellivieraan maksukortilta veloitetaan majoituksen hinta, majoitukseen liittyvät maksut ja hotellivieraan valitsemien lisäpalveluiden hinta.

9. YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

1. U11 HOTEL:n kotisivua käytettäessä ja varausta tehtäessä U11 HOTEL käsittelee hotellivieraan henkilötietoja Tietosuojakäytännössä säädetyllä tavalla.
2. U11 HOTEL:n IT-järjestelmissä tietokonepohjaisia asiakirjoja käsitellään osapuolten välisen kommunikoinnin, tilausten ja maksujen todisteina.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

1. Ylivoimainen este on kaikenlainen yllättävä ja luonteeltaan ylipääsemätön tapahtuma, joka ei ole sopimusosapuolten hallinnassa ja joka estää hotellivierasta tai U11 HOTEL:ia täyttämästä kaikkia sopimuksessa säädettyjä velvollisuuksia tai osaa niistä.
2. Kumpikaan osapuoli ei ole toisen osapuolen suhteen vastuussa ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta seuraavista velvollisuuksien rikkomisista. Ylivoimainen este keskeyttää osapuolten osalta keskinäisten velvollisuuksien täyttämisen ja kumpikin osapuoli vastaa siitä seuraavista kustannuksista.

11. EHTOJEN MUUTTAMINEN JA SOVELLETTAVA OIKEUS

Kaikki hotellivieraan ja U11 HOTEL:n välillä varaukseen ja majoitukseen liittyvät valitukset ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoa ei saavuteta, on hotellivieraalla oikeus ottaa yhteyttä kuluttajasuojaviranomaiseen (Tarbijakaitseamet). Valitusten ja kysymysten ratkaisemisessa nojaudutaan Viron tasavallassa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

U11 HOTEL voi muuttaa ja/tai täydentää näitä sääntöjä koska tahansa. Siinä tapauksessa U11 HOTEL julkaisee kotisivullaan Sääntöjen uuden version, joka astuu välittömästi voimaan, paitsi niiden varausten osalta, joka on tehty ennen sääntöjen julkaisupäivää. Niitä koskevat varauksen tekohetkellä voimassa olleet Säännöt.

 

SPA-KESKUKSEN EHDOT JA SÄÄNNÖT

 

• Tupakointi, päihtyneenä oleminen tai vahvojen alkoholijuomien nauttiminen U11 SPA-tiloissa on kielletty. Hotellialueen ulkopuolelta ostetun ruoan ja alkoholijuomien tuominen ei ole sallittua. Henkilökunnalla on oikeus takavarikoida mukanaan tuodut ruoka- ja alkoholijuomat.
• Päihtyneenä oleminen ei ole sallittua U11 SPA:ssa. Jos olet päihtynyt, otat kaikki palvelun käytöstä aiheutuvat riskit omalle vastuullesi. Henkilökunnalla on oikeus pyytää ne yksilöt poistumaan U11 SPA:sta, jotka aiheuttavat uhkan itselleen ja muille ja häiritsevät vierailijoita.
• U11 SPA:han aiheutuneista vahingoista hotelli varaa oikeuden vaatia korvausta.
• U11 SPA ei ole vastuussa vierailijoille aiheutuneista loukkaantumisista tai terveysongelmista eikä korvaa niistä aiheutuneita vahinkoja.
• U11 SPA:ssa on osittainen videoseuranta vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi.
• Älä jätä henkilökohtaisia tavaroitasi ja arvokkaitasi vartioimatta. U11 SPA ei ole vastuussa pukuhuoneessa tai kaapissa jätetyistä tavaroista tai vaurioituneista uima-asuista vesikeskuksessa.
• Noudata U11 SPA:ssa olevia kylttejä ja merkkejä. Kysymyksissä tai ongelmissa ota yhteyttä palveluhenkilökuntaan numerossa +372 59194910.
• Huomioi muiden vierailijoiden edut ja ole huomaavainen lapsia kohtaan.
• Liiku ilman kiirettä. Nopea kävely tai juokseminen märillä lattioilla on vaarallista sekä sinulle että muille vierailijoille!
• U11 Spa ei ole varustettu liikuntarajoitteisille henkilöille.
• Sisäisten sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksessa U11 SPA:n henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pääsy väliaikaisesti tai pysyvästi ilman korvausta.
• Kunnioita hyviä tapoja ja älä valokuvaa muita vierailijoita.

SPA-KESKUS

• Uintiin meneminen pesemättä on kielletty. On suositeltavaa suihkuttaa ennen ja jälkeen uinnin.
• Huuhtele itsesi suihkun alla siirryttäessä saunasta altaaseen.
• Kaikkien uimareiden, myös pienten lasten, on käytettävä uima-asua.
• Käytä uimavaippoja pienten lasten yllätyksien välttämiseksi.
• Pitkät hiukset on sidottava! Altaassa suositellaan uimalakkia.
• Syöminen ja juominen eivät ole sallittuja U11 SPA-altaassa.
• Märät lattiat ovat liukkaita, ja niillä nopeasti liikkuminen on vaarallista. Liiku rauhallisesti U11 SPA:ssa kaatumisien ja vammojen välttämiseksi.
• Jos tunnet olosi pahoin, lepää ja pyydä apua hätäpalvelusta numerosta 112.
• Hyppääminen veteen ja sukeltaminen ovat kiellettyjä.

SAUNAT

• Suihkuta ennen saunojen käyttöä.
• Laske aika saunassa oleskeluun terveydentilasi mukaan.
• Juo riittävästi vettä.
• Käytä kuumaa vettä saunakiville. Veden kaataminen kiville on tehtävä kohtuullisessa määrin ja vain kuiville kiville. Höyryn lisäämisessä huomioi muiden saunavieraiden mielipiteet.
• Suihkuta itsesi suihkun alla siirryttäessä saunasta altaaseen.
• Sa

unoissa ei saa käyttää saunavihtoja, hunajaa, kuorintoja ja muita voitelevia ja aromatisoivia aineita.
• Käytä pyyhettä istuessasi penkillä suomalaisessa saunassa.